Predĺžená záruka na 5 rokov - spotrebiče SIEMENS

Predĺžená Záruka na Spotrebiče Siemens: Podmienky a Výhody

Získajte predĺženú 5-ročnú záruku na vybrané spotrebiče Siemens zakúpené u autorizovaných kuchynských a interiérových štúdií v období od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024. Prečítajte si všetky podmienky pre získanie predĺženej záruky a využite túto jedinečnú ponuku.

Podmienky pre Získanie Predĺženej Záruky

Pre získanie predĺženej záruky je nutné zakúpenie aspoň 4 kusov spotrebičov podľa nasledujúcej schémy:

 • Aspoň 1 kus od každého z nasledujúcich 3 typov výrobkov:

  • Vstavaná rúra
  • Varná doska
  • Vstavaná umývačka
 • Štvrtý kus ľubovoľného typu vstavaného spotrebiča značky Siemens.

Špeciálna Podmienka:

 • Spotrebič varná doska s integrovaným odsávaním sa pre účely týchto pravidiel počíta ako dva spotrebiče – v tomto prípade stačí dokúpiť ďalšie 2 spotrebiče podľa uvedenej schémy.

V rámci jedného nákupu sa predĺžená záruka pri splnení danej schémy vzťahuje aj na ďalší zakúpený kus voľne stojaceho spotrebiča (typ práčka, sušička, práčka kombinovaná so sušičkou alebo kombinovaná chladnička s mrazničkou).

Výnimky z Predĺženej Záruky

Predĺžená záruka sa nevzťahuje na spotrebiče:

 • Vstavaný kávovar, vstavanú práčku a vstavanú práčko-sušičku;
 • Vystavené na predajni predajcu;
 • Zakúpené mimo územia Česka alebo Slovenska;
 • Nedodané do Česka alebo Slovenska spoločnosťou BSH domáce spotrebiče s.r.o.;
 • Zakúpené v internetovom obchode (e-shop);
 • Určené na iný účel ako používanie v domácnosti v zmysle záručných podmienok BSH.

Podmienky Predĺženej Záruky

 1. Pri uplatnení reklamácie v rámci predĺženej záruky nevznikajú tzv. práva z vadného plnenia podľa občianskeho zákonníka, najmä právo na výmenu spotrebiča, zľavu alebo odstúpenie a vrátenie peňazí, nech už pre výskyt jednej, väčšieho počtu alebo opakovaných vád.
 2. V prípade, že BSH vyhodnotí opravu ako nehospodárnu alebo nemožnú, vyhradzuje si právo namiesto opravy vymeniť vadný spotrebič za nový.
 3. Výmena spotrebiča alebo náhradného dielu v rámci predĺženej záruky nezakladá beh novej záručnej doby.
 4. Pôvodné diely a tovar, ktoré BSH v rámci plnenia z predĺženej záruky vymenila, prechádzajú do vlastníctva BSH.
 5. Registráciu je možné vykonať zaslaním kompletne vyplneného a podpísaného formulára na emailovú adresu zaruka.siemens@bshg.com, a to do 3 mesiacov od zakúpenia spotrebiča (dátum predajného dokladu). Pre dokončenie registrácie musí zákazník okrem iného naskenovať svoj predajný doklad.

Na základe registrácie spotrebičov obdrží zákazník emailom kartičku so svojím menom a registračným číslom, ktorá ho oprávňuje na využitie bezplatného servisu v rámci predĺženej záruky po dobu 3 rokov od ukončenia štandardnej dvojročnej záruky za akosť. Kartičku je potrebné uschovať pre účely preukázania sa technikovi autorizovaného servisu.